De Briefwisseling van Anthonie Heinsius

19 delen

Deze 19 delen zijn onderdeel van de RGP (Rijksgeschiedkundige Publicaties), Grote Serie. Deze delen zijn de delen 158, 163, 169, 177, 183, 189, 194, 198, 204, 207, 214, 227, 221, 224, 226, 240, 243, 244 en 247. Deze set behelst de briefwisseling van Anthonie Heinsius (1702-1720), de raadspensionaris van het gewest Holland. De boeken zijn in goede staat en gebonden in mooi groen linnen.

550,00 More

This website uses analytical cookies to track visitor statistics.

Accept