Handboek Heidelbergse Catechismus

Het handboek ter gelegenheid van de 450e verjaardag van de Heidelbergse Catechismus.

De Heidelbergse Catechismus (1563) heeft het kerkelijk en geestelijk klimaat in Nederland beslissend gestempeld. Ter gelegenheid van de 450e verjaardag van dit geschrift verschijnt dit handboek. Internationale specialisten belichten in toegankelijke teksten de geschiedenis, de theologie en het praktische gebruik van de Heidelbergse Catechismus. Lees hier de flyer van Kok met meer producten n.a.v. 450 jaar Heidelbergse Catechismus. Arnold Huijgen, John v. Fesko, Aleida Siller (red.) Handboek Heidelbergse Catechismus Uitvoering: gebonden, 400 blz. ISBN: 978 90 435 1974 8 e-ISBN: 978 90 435 1975 5

49,50 More

This website uses analytical cookies to track visitor statistics.

Accept