Martin Luther: zijn leven, zijn werk

De bijdragen in dit boek zijn van de hand van lutherse, hervormde, gereformeerde en katholieke Lutheronderzoekers en weerspiegelen het oecumenische karakter van het Lutheronderzoek in Nederland. Biografie en theologie van Martin Luther worden in een chronologische lijn geschetst, waarbij Luther niet als de eerste moderne mens wordt gezien, maar als iemand die ten diepste geworteld was in de late middeleeuwen en van daaruit zijn eigen theologie ontwikkelde. Kernthema’s en hoofdproblemen van deze theologie, die in het klooster begon en tot een eigen traditie uitgroeide, staan hierbij centraal. De illustraties hebben een belangrijke plaats in dit boek. Een breed spectrum van afbeeldingen, afkomstig uit verschillende archieven, musea en evangelisch-lutherse gemeenten geeft een indruk van het Nederlandse erfgoed op het gebied van de Lutherana. Met deze opzet hopen de auteurs een bundel ter beschikking te stellen voor een breed publiek van niet alleen theologen en zo opnieuw nieuwsgierig te maken naar de mens en de theoloog Martin Luther. Sabine Hiebsch en Martin L. van Wijngaarden (red.) Martin Luther: zijn leven, zijn werk 288 pagina's ISBN: 9789043514156

33,99 More

This website uses analytical cookies to track visitor statistics.

Accept